Kāpēc rezervēt pie mums?
Mūsu cena 0.00
 • Labākā cena!
 • Elastība, veicot izmaiņas un atcelšanu
 • Daudzpusīga iepakojuma izvēle
 • Izmantojiet reklāmas kodu un atrodiet vēl lētākas naktsmītņu paketes
 • Lai nodrošinātu vislabāko klientu apkalpošanu un līgumisko attiecību precīzu izpildi, viesnīca V Spaahotell OÜ apņemas klientu datus apkopot, uzglabāt, publiskot, nodot un saglabāt saskaņā ar Latvijas republikas likumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem.

  Visa personīgā informācija, kas tiek sniegta, veicot rezervāciju/pirkumu tiešsaistes rezervācijas platformā, ir konfidenciāla un tiek apstrādāta saskaņā ar personu datu aizsardzības likumdošanas prasībām.

  Viesnīca V Spaahotell OÜ ir tiesīga apkopot klienta sniegto personīgo informāciju. Bez klienta piekrišanas viesnīca V Spaahotell OÜ personas datus trešajām personām nenodod, izņemot likumā paredzētos gadījumus.

  Apstrādāti tiek tie personas dati, kurus klients norādījis, veicot rezervāciju (vārds un uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs).

  Slepenos maksājumu karšu datus, kurus Jūs norādāt, veicot maksājumu, droši uzglabā MakeCommerce (https://makecommerce.net), kas tos nekad nenodod tirgotājiem vai trešajām personām. Maksekeskus AS ir PCI-DSS atbilstošs maksājumu pakalpojumu sniedzējs, kurš apstrādā Visa un MasterCard maksājumus Eiropas Savienībā bāzētiem tirgotājiem. Kartes dati (kartes veids un pēdējie divi kartes numura cipari) tiek saglabāti tikai ar droša SSL savienojuma starpniecību un nekad netiek nodoti tirgotājiem vai trešajām personām. Lai atgrieztu klienta samaksāto summu, pamatojoties uz noteikumiem par pirkumu atcelšanu, mainīšanu vai atlīdzināšanu, viesnīca V Spaahotell OÜ izmanto Maksekeskus drošo platformu.

  Personu datu apkopošana: Confemar OÜ (rezervēšanas sistēmas uzturētājs) ir tiesības nodot klientu personu datus viesnīcas V Spaahotell OÜ pilnvarotiem datu apstrādes speciālistiem ar mērķi efektīvi izmantot apkopotos datus, lai nodrošinātu vislabāko klientu apkalpošanu. Viesnīca (viesnīcas nosaukums) ir atbildīga par pilnvaroto datu apstrādes speciālistu darbībām. Datu apstrādes speciālisti rīkojas pilnīgā saskaņā ar principiem, kuri attiecas uz viesnīcai V Spaahotell OÜ uzticēto personu datu apstrādi. Par datu apstrādi atbild V Spaahotell OÜ, e-pasts info@vspahotel.ee.

  Ar personu nesaistītu datu apkopošana: Mēs apkopojam arī ar personu nesaistītus datus, tātad datus, kas nav tieši sasaistāmi ar konkrētu personu (pārlūkprogrammas versija, valodas izvēle, atrašanās vieta, vietnē pavadītais laiks utt.). Šos datus apstrādājam kā vispārīgu informāciju par klientu darbībām viesnīcas V Spaahotell OÜ rezervēšanas sistēmas vietnē. Apkopotie dati tiek izmantoti, lai uzlabotu rezervēšanas sistēmas pakalpojumu/produktu kvalitāti.

  Confemar OÜ (rezervēšanas sistēmas uzturētājs un administrators) un viesnīca V Spaahotell OÜ personu datus uzglabā savās datu bāzēs. Klientam jebkurā laikā ir tiesības saņemt ziņas par viņa personas datiem un par viņa veiktajām darbībām vietnē. Bez tam klients jebkurā laikā ir tiesīgs pieprasīt korekcijas viņa personas datos, ja dati ir mainījušies vai ir neprecīzi kāda cita iemesla dēļ. Lai mainītu, pievienotu vai dzēstu datus, lūdzu, sazinieties ar viesnīcu V Spaahotell OÜ, rakstot uz e-pasta info@vspahotel.ee.

  Privātuma politikas noteikumi un izmaiņas noteikumos: Sākot lietot rezervēšanas sistēmu, jūs apliecināt, ka esat iepazinies ar šajos privātuma politikas noteikumos minētajiem principiem un nosacījumiem un tiem piekrītat. Mēs paturam tiesības mainīt privātuma politikas vispārīgos noteikumus. Izmaiņas tiks paziņotas viesnīcas V Spaahotell OÜ tīmekļa vietnē. Ja Jums rodas jautājumi vai šaubas saistībā ar šo privātuma politiku vai datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz e-pastu:info@vspahotel.ee.